Terapia pedagogiczna

 

Terapia pedagogiczna to oddziaływanie kompleksowe, polegające na ćwiczeniu funkcji zaburzonych (korekcja) i ćwiczeniu również funkcji niezaburzonych, aby stały się wsparciem lub zastępstwem dla funkcji zaburzonych (kompensacja).

W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance terapia pedagogiczna odbywa się w formie zajęć grupowych bądź indywidualnych. 

 

OBEJMUJE:

  • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych;

  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach;

  • podtrzymywanie umiejętności szkolnych;

  • pozytywne wzmacnianie; oddziaływanie terapeutyczne ogólnie uspakajające, a równocześnie aktywizujące.

 

W naszej pracy łączymy elementy sprawdzonych, skutecznych metod i technik terapii pedagogicznej z wiedzą pedagogiczną. Uwzględniamy zróżnicowane tempo pracy, potrzeby i możliwości uczestników.

W celu zwiększenia efektywności pracy terapię pedagogiczną łączymy z zajęciami komputerowymi.

 Korzystamy w tym celu zróżnych programów komputerowych i edukacyjnych programów multimedialnych.