Muzykoterapia

Muzykoterapia to jedna z form psychoterapii, w której podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego jest muzyka. Muzyka oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go, porządkuje jego uczucia. Każdy bez względu na wiek jest podatny na jej działanie. Muzyka redukuje trudności, ułatwia współpracę, nawiązanie kontaktów, ogranicza konflikty, pobudza emocje, daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć, podwyższa umiejętności koncentracji. Nawet osoby z głębokim upośledzeniem potrafią rozpoznać muzykę, którą lubią. Oddziałując na sferę emocjonalną muzyka znajduje zastosowanie zarówno w terapii obniżonego nastroju, zwolnionego napędu psychoruchowego, jak i w przypadku nadmiernego pobudzenia ruchowego oraz zbytniego przyśpieszenia tempa życia psychicznego. Funkcja muzyki polega z jednej strony - na podniesieniu nastroju, aktywizacji, pobudzeniu, a z drugiej zaś strony - na odprężeniu, złagodzeniu napięcia. Uczestnictwo w muzykoterapii może być bierne i czynne. Bierny udział polega na słuchaniu muzyki, aktywny na wykonywaniu muzyki, śpiewaniu, tańczeniu.

Muzyka umiejętnie skorelowana z rytmem i ruchem może okazać się ważnym elementem terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób opóźnionych w rozwoju psychospołecznym, sprawiających trudności wychowawcze, niedostosowanych społecznie oraz wykazujących mikro czy nawet makrodeficyty rozwojowe.
W początkowej pracy z grupą należy proponować formy proste, takie jak słuchanie muzyki, czyli uczestnictwo bierne. Później można, w zależności od aktywności grupy, przejść z formy biernej do form aktywnych, takich jak: zabawy ruchowe, wyklaskiwanie rytmów, zabawy ruchowe z podkładem muzycznym. Po pewnym czasie można wprowadzić, zwłaszcza w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną, proste instrumenty muzyczne na przykład grzechotkę, trójkąt, bębenek, tamburyno itp.
Rozszerzenie form muzycznych prowadzi do nawiązania kontaktu z osobami z głębokim upośledzeniu umysłowym. Instrumentów tych można używać do grania prostych, łatwych, wpadających w ucho piosenek, z jednoczesnym wyklaskiwaniem tej melodii, naśladowaniem szumu kołyszących się drzew, pluskania wody, odgłosów zwierząt, ptaków.

Muzykoterapia w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance prowadzona jest regularnie raz w tygodniu. Powyższa forma terapii wiąże się ściśle z zajęciami teatralnymi.

"Warsztatowe" spotkania z muzyką obejmują:

 • wspólne słuchanie muzyki i relaksację;
 • dyskusje na temat wysłuchanych piosenek i melodii;
 • zajęcia plastyczne: malowanie, rysowanie przy muzyce lub po wysłuchaniu utworu muzycznego;
 • kształtowanie słuchu;
 • uczenie się piosenek biesiadnych, turystycznych, patriotycznych, okolicznościowych;
 • wspólne śpiewanie z podkładem melodycznym, akompaniamentem akordeonu bądź bez;
 • wspólne muzykowanie, gra na prostych instrumentach takich jak: tamburyno, grzechotki, kołatka, pudełko akustyczne;
 • wyklaskiwanie melodii, naśladowanie szumu kołyszących się drzew, pluskania wody, odgłosów zwierząt i ptaków;
 • rozwiązywanie zagadek słuchowych, rozpoznawanie melodii oraz dźwięków z otoczenia;
 • uczestnictwo w koncertach, spektaklach teatralnych;
 • przygotowywanie programów artystycznych na różne okazje oraz tańców prezentowanych podczas spotkań z rodzicami;
 • coroczny udział grupy kolędniczej z WTZ w Dominikowicach (obecnie Bielance) w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek (obecnie w Koncercie Noworocznym);
 • udział podopiecznych WTZ w Konkursie Muzycznym w Bieczu oraz Konkursie Piosenki Poetyckiej i Turystycznej w GCK;
 • uświetnianie imprez okolicznościowych.

Muzykoterapia umożliwia:

 • rozwój umiejętności społecznych w zakresie współpracy na scenie, w garderobie itp.;
 • ćwiczenie pamięci przez zapamiętywanie tekstów piosenek, wierszy, ról;
 • rozwój umiejętności wokalnych;
 • opanowanie prostych układów tanecznych, choreograficznych;
 • rozwijanie poczucia rytmu;
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie;
 • wpływanie na postawy społeczne wobec osób niepełnosprawnych;
 • kształtowanie pozytywnej samooceny;
 • oswajanie z szerszą publicznością, pokonywanie tremy, lęku;
 • przeżywanie emocji związanych z występem;
 • zaspokajanie potrzeby bycia użytecznym;
 • doskonalenie znanych technik plastycznych;
 • ekspresję własnej osobowości poprzez twórczość plastyczną i aktorską;
 • ćwiczenie sprawności manualnej i koordynacji między zmysłowej;
 • zdobywanie nowych wiadomości.

 

W poniższej galerii znajdują się zdjęcia z zajęć muzykoterapeutycznych prowadzonych w placówce.

Kliknięcie myszką w miniaturkę zdjęcia spowoduje jego powiększenie. 

 

 • muzykoterpia
 • muzykoterpia1
 • muzykoterpia2
 • muzykoterpia3
 • muzykoterpia4
 • muzykoterpia5
 • muzykoterpia6

 

Niżej znajduje się link poprzez kliknięcie którego można przenieść się na pączątek artykułu.

POWRÓT