Przyjaciele WTZ w Bielance

1. Fundacja Dogoterapeutyczna „Husky team” z siedzibą w Korczynie:

 • zajęcia z zakresu dogoterapii;
 • realizacja projektów, których beneficjentami są uczestnicy WTZ;
 • spotkania integracyjne w siedzibie Fundacji.

 

2. Gorlickie Centrum Kultury:

 • udział uczestników WTZ w spektaklach teatralnych;
 • wypożyczanie strojów i rekwizytów do przedstawień.

 

3. Ośrodek Kultury Gminy Gorlice:

 

Filia Kobylanka:

 • udział w wystawianych przez OKGG przedstawieniach;
 • integracyjne zabawy: walentynkowe, andrzejkowe;
 • warsztaty ceramiczne, warsztaty haftu, warsztaty wicia palm i malowania pisanek;
 • wypożyczanie dekoracji i strojów do inscenizacji;
 • organizacja Plenerowych Spotkań Osób Niepełnosprawnych w Kobylance;
 • udział instruktorów i podopiecznych OKGG podczas Jubileuszu 20 - lecia WTZ (pełnienie roli konferansjera, oprawa muzyczna, udostępnienie i obsługa sprzętu nagłaśniającego, pomoc akustyczna);

 

Filia Dominikowice:

 • wypożyczanie butów, strojów do tańca „Krakowiak”,
 • współpraca przy opracowywaniu układu choreograficznego,
 • uświetnianie imprez okolicznościowych: udostępnianie i obsługa sprzętu nagłaśniającego,
 • oprawa akustyczna i muzyczna;
 • zwiedzanie miejsca pracy - Biblioteka Publiczna w Dominikowicach;

 

Filia Zagórzany:

 • udział w koncercie zaduszkowym pt. „Wszyscy Święci balują w niebie”;
 • zabawa karnawałowa przy współpracy z młodzieżą szkolną i gimnazjalną;
 • zwiedzanie miejsca pracy - Biblioteka Publiczna w Zagórzanach.

 

4. Dom Polsko - Słowacki im. Dušana Jurkoviča w Gorlicach:

 • zwiedzanie wystaw malarstwa, fotografii;
 • oglądanie prezentacji multimedialnych.

 

5. Domy Pomocy Społecznej:

 

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Michalusa:

 • integracja osób niepełnosprawnych podczas kilku edycji Rajdu Osób Niepełnosprawnych;

 

Dom Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Sienkiewicza:

 • integracja osób niepełnosprawnych podczas kilku edycji Rajdu Osób Niepełnosprawnych;
 • odwiedzanie byłych uczestników WTZ.

 

Dom Pomocy Społecznej w Klimkówce

 • odwiedzanie byłych uczestników WTZ.

 

6. Zaprzyjaźnione Warsztaty Terapii Zajęciowej:

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Lipinkach:

 • udział w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek i Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych;
 • wspólnie obchodzone Święta Pieczonego Ziemniaka w Lipinkach i Dominikowicach;
 • integracyjna zabawa andrzejkowa w Dominikowicach;
 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorlicach ul. Wyszyńskiego:

 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach.

 

Dom Rehabilitacyjno - Opiekuńczy „Caritas” w Gorlicach:

 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Sączu:

 • zaproszenie naszych uczestników do udziału w zawodach sportowych pn. „Sport a niepełnosprawność”, organizowanych przez WTZ w Nowym Sączu;
 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Zawadzie Uszewskiej:

 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach;
 • zaproszenie uczestników do udziału w Przeglądzie Kolędniczym Osób Niepełnosprawnych.

 

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gładyszowie:

 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych;
 • zaproszenie uczestników do udziału w kuligu i w zabawie walentynkowej.

 

7. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Kobylance:

 • udział uczestników WTZ w przedstawieniach przygotowywanych przez uczniów Ośrodka Szkolno - Wychowawczego;
 • uczestnictwo w zajęciach artystycznych organizowanych przez studentów Akademii Szkół Pięknych w Krakowie: „Pralnia sztuki”, „Sen o ogrodzie”, „Aniołkowo”;
 • absolwenci OS-W mogą zostać uczestnikami WTZ.

 

8. Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymbarku

 • integracja uczestników na spotkaniach plenerowych, spartakiadach, festiwalach;
 • absolwenci mogą zostać uczestnikami WTZ.

 

9. Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach:

 • udostępnianie materiałów szkoleniowych;
 • wypożyczanie filmów instruktażowych,
 • udzielanie informacji o ofertach pracy i szkoleń dla osób niepełnosprawnych;
 • przeprowadzenie szkolenia dla uczestników WTZ i oprowadzenie po budynku PUP.

 

10. Firma Handlowo - Usługowa „Szurek” w Kobylance:

 • zwiedzanie miejsca pracy przez uczestników WTZ;
 • zapoznanie się z zakresem obowiązków na stanowisku „sprzedawca”.

 

 

Niżej znajduje się link. Kliknięcie w niego spowoduje przeniesienie na początek artykułu. 

POWRÓT