"Uśmiechnij się, to nic nie kosztuje"

„Uśmiechnij się, to nic nie kosztuje, ale wiele może zmienić” -  słowa te były hasłem zabawy andrzejkowej, która odbyła się w dniu 30 listopada 2016r. w WTZ w Bielance. Impreza rozpoczęła się od rozwiązania przez uczestników testu, w którym sprawdzona została ich wiedza na temat wróżb andrzejkowych.
    Następnie przy pomocy wróżb wyłoniliśmy osoby, które w przyszłym roku wstąpią w związek małżeński. Dowiedzieliśmy się również kto weźmie udział w egzotycznej wycieczce, a kto wygra w loterii liczbowej. We wróżbach zawarte były też dobre rady dotyczące bezpieczeństwa. Wiadomości mówiące o zachowaniu ostrożności  na drodze, przestrzeganiu higieny, dopasowaniu stroju do pogody, odwiedzaniu dentysty, zamykaniu drzwi uczestnicy przyjmowali z powagą i obiecali się do nich stosować.

Czytaj więcej...

I Międzynarodowe Igrzyska Wodne

W naszych warsztatach w ramach rehabilitacji fizycznej systematycznie organizowane są wyjazdy uczestników na krytą pływalnię. Pod nadzorem rehabilitanta osoby niepełnosprawne wykonują ćwiczenia oswajające z wodą, przygotowujące do pływania lub doskonalące pływanie.
W dniu 16.11.2016r. pojawiła się okazja sprawdzenia tych umiejętności podczas I Międzynarodowych Igrzysk Wodnych w Wysowej organizowanych przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Przemysko-Nowosądeckiej „Eleos” w Gładyszowie. Dziękujemy księdzu Arkadiuszowi Barańczukowi za zaproszenie i dostarczenie niezwykłych emocji. Nasi podopieczni w przypływie adrenaliny przełamywali swoje bariery, wykonując ćwiczenia, które dotychczas podejmowali z wahaniem. Siła rywalizacji czyni cuda. Z igrzysk wrócili z dwoma medalami: złotym i srebrnym.

 

Czytaj więcej...

Zwiedzamy „Fermę Drobiu” w Bielance

W dniu 16.11.2016r. trzy grupy uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bielance wzięło udział w wycieczce do zakładu pracy – „Ferma Drobiu w Bielance”. Pan Stanisław Kita wraz synem zgodzili się zaprezentować nam swoją firmę. Na początku w przystępny sposób wyjaśnili uczestnikom cel działalności firmy, zasady jej funkcjonowania, jak również poinformowali jak długo ferma istnieje i jakie zostały wprowadzone w niej zmiany po wejściu do Unii Europejskiej. Ponadto uzyskaliśmy informacje o rodzajach szczepień, którym poddawane są kury oraz szeregu badań i kontroli, które są niezbędne do prowadzenia działalności tego typu.

 

Czytaj więcej...

Poznajemy historię Bielanki

Bielanka to sołectwo położone na południe od Szymbarku, w paśmie Magury Małastowskiej. Administracyjnie przynależy do Gminy Gorlice. Powierzchnia wsi to około 1013 ha. Wieś zamieszkuje 193 osoby.

Jest to stara wieś łemkowska, założona w XV stuleciu w dobrach Gładyszów. Przez wieki słynęła z produkcji dziegciu, leku produkowanego z żywicy sosny i brzozy, którym handlowali wędrowni dziegciarze. Maź – uboczny produkt dziegciu, używano do smarowania osi wozów i ruchomych elementów młynów, tartaków. W miejscowości zachowały się stare chyże - łemkowskie chaty oraz drewniana cerkiew z 1773 r., pw. Opieki Bogurodzicy z ocalałym cudownie z pożaru ikonostasem z 1783 r. i XVII- wiecznymi ikonami w babińcu. Ikonostas to ściana z ikonami, oddzielająca środkową część świątyni od ołtarza. W centralnym miejscu znajduje się dwuskrzydłowa Brama Królewska (Carskie Wrota). Cerkiew jest typowym przykładem zachodniołemkowskiego budownictwa sakralnego: trójdzielna – z trzema kopułami, o konstrukcji zrębowej, pokryta gontem. Obecnie służy katolikom obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnym. W Bielance można spotkać również kapliczki i krzyże przydrożne, charakterystyczne dla trzech wyznań.

Czytaj więcej...

Otwarcie Warsztatów w Bielance

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikowicach z dniem 01.09.2016r. zmieniły swoją siedzibę i nazwę. Placówka obecnie nosi nazwę Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance. Gdy już się na dobre zadomowiliśmy przyszedł czas, aby podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeniesienia placówki i do tego, jak wygląda nowe miejsce rehabilitacji i pracy.

Toteż w dniu 28.10.2016 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance miało miejsce uroczyste otwarcie. Około godz. 12.00 przybył gospodarz Gminy Gorlice Wójt - P. Ryszard Guzik wraz z radnymi i przewodniczącym Rady P. Aleksandrem Kaliszem oraz P. Haliną Oruba – Sekretarzem Gminy i Krystyną Bugno – Skarbnikiem Gminy.

Czytaj więcej...

Ze Stróżówki przez Dominikowice do Bielanki

Warsztaty Terapii Zajęciowej działające przy Gminie Gorlice swoją działalność prowadzą od 01.09.1993r. Pierwszą naszą siedzibą był Wiejski Dom Kultury w Stróżówce. Do Warsztatów zakwalifikowanych zostało wówczas 15 osób z terenu Gminy i Miasta Gorlice, zatrudniono 9 pracowników na 7 etatach. Powstały grupy terapeutyczne o specjalnościach: krawieckiej, dziewiarskiej oraz wyrób reklamówek i torebek foliowych. Uczestników na zajęcia początkowo dowożono wynajętymi samochodami Zakładu Transportu ,,Glinik”. Natomiast po wielu staraniach w 1995r. ze środków PFRON zakupiono pierwszy samochód. Warsztaty z czasem zyskały uznanie w środowisku i coraz więcej osób deklarowało chęć uczestnictwa w zajęciach, jednak ograniczone możliwości lokalowe nie pozwalały na przyjęcie większej ilości uczestników. W związku z tym postanowiono zwrócić się do PFRON w Warszawie o przyznanie środków na adaptację i wyposażenie większego pomieszczenia dla potrzeb naszego WTZ.

Czytaj więcej...

Otwarcie Warsztatów w Bielance

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dominikowicach z dniem 01.09.2016r. zmieniły swoją siedzibę i nazwę. Placówka obecnie nosi nazwę Warsztaty Terapii Zajęciowej w Bielance. Gdy już się na dobre zadomowiliśmy przyszedł czas, aby podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do przeniesienia placówki i do tego, jak wygląda nowe miejsce rehabilitacji i pracy.

Toteż w dniu 28.10.2016 r. w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance miało miejsce uroczyste otwarcie. Około godz. 12.00 przybył gospodarz Gminy Gorlice Wójt - P. Ryszard Guzik wraz z radnymi i przewodniczącym Rady P. Aleksandrem Kaliszem oraz P. Haliną Oruba – Sekretarzem Gminy i Krystyną Bugno – Skarbnikiem Gminy.

Czytaj więcej...

Wycieczka do Kazimierza Dolnego

W dniach 11 i 12 października 2016r. uczestnicy WTZ w Bielance wzięli udział w wycieczce autokarowej do Kazimierza Dolnego. Mimo niskiej temperatury, pochmurnego nieba i wiatru udało nam się pomyślnie zrealizować program wycieczki.
Do Kazimierza dotarliśmy około godz. 13.00. Najpierw podziwialiśmy piękno nadwiślańskiej przyrody płynąc statkiem. Podczas rejsu po Wiśle delektowaliśmy się kawą, która w takich okolicznościach smakowała wyjątkowo.
Ze statku przesiedliśmy się do wygodnych ekobusów, którymi zwiedzaliśmy miasto Kazimierz. Przewodnik fantastycznie opowiadał o miejscach, koło których przejeżdżaliśmy. Podróż meleksami urozmaicona była przystankami i krótkimi spacerami w kierunku cmentarza żydowskiego i korzeniowego wąwozu. Na małym rynku, niedaleko pomnika psa Werniksa zakończyła się nasza przejażdżka.

Czytaj więcej...

Witamy w WTZ w Bielance

Witamy w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Bielance. Nowa siedziba WTZ zlokalizowana jest w centrum miejscowości Bielanka, w budynku dawnej szkoły podstawowej przy drodze gminnej - w pobliżu Cerkwi grekokatolickiej Opieki Bogurodzicy z XVIII wieku. Wraz ze zmianą adresu nastąpiła zmiana nazwy instytucji.

Przeprowadzka zakończona, ale cały czas jeszcze trwają prace związane z urządzaniem pracowni terapeutycznych i pomieszczeń administracyjno-socjalnych. Z każdym dniem budynek staje się piękniejszy i coraz bardziej czujemy się jak u siebie.

 

Czytaj więcej...

Zmiana siedziby Naszych Warsztatów

 

Od 1 września 2016 roku nową siedzibą Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach będzie Dom Pracy Twórczej w Bielance (budynek po dawnej szkole). Miesiąc sierpień to miesiąc przeprowadzki. Przez czas kiedy działaliśmy w Dominikowicach zgromadziliśmy niezły dobytek, który teraz trzeba spakować i przewieźć do nowego miejsca. Teraz czekają nas prace przy urządzeniu nowej siedziby. Praca wre...

Czytaj więcej...