Pracownicy WTZ w Bielance

 

Kierownik – mgr Mirosława Bedryło

Gł. Księgowa – Krystyna Szpyrka

Psycholog – mgr Jagoda Padoł - Cygan

Doradca zawodowy – mgr Irena Kamińska

Rehabilitant - mgr Mariusz Smołkowicz

Instruktor terapii zajęciowej – mgr Maciej Przybycień

St.instruktor terapii zajęciowej – mgr Edyta Przybyłowicz

St.instruktor terapii zajęciowej – mgr Magdalena Juruś

Instruktor terapii zajęciowej - Agnieszka Wójcik

Instruktor zawodu krawiec – Danuta Gruca

Kierowca – Józef Wojnar