Orientacja zawodowa

Doradca zawodowy – mgr Irena Kamińska

 

Głównymi założeniami orientacji zawodowej jest udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym w kształtowaniu właściwych postaw do planowania swojej kariery, funkcjonowania w rolach zawodowych w warunkach dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

Orientacja zawodowa pomaga uczestnikom w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do środowiska pracy, a więc swoich możliwości, predyspozycji, mocnych i słabych stron, aby umożliwić realny wybór zawodu, przygotowanie do pracy, a w przyszłości zdobycie zatrudnienia.

 

Doradca zawodowy pracuje nad kształtowaniem pozytywnego stosunku do pracy, postaw, aspiracji zawodowych, zainteresowań oraz odpowiedniej motywacji.

Ponadto przybliża wiedzę o rożnych zawodach, świecie pracy, jej znaczeniu oraz zmianach na rynku pracy itp.

 

Zajęcia sprzyjają zapoznaniu z ogólną problematyką pracy oraz specyfiką pracy dla osób niepełnosprawnych. 

Przybliżają przepisy prawne dotyczące uprawnień osób niepełnosprawnych oraz korzyści wynikające z ich zatrudnienia dla pracodawców.

Doradca zawodowy pomaga w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych, przygotowuje do rozmowy kwalifikacyjnej oraz wprowadza w proces poszukiwania pracy.

Treści i metody orientacji zawodowej są zindywidualizowane, dostosowane do oczekiwań i możliwości osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

W celu zapoznania się z funkcjonowaniem zakładów pracy uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej biorą udział w wycieczkach do różnych firm i instytucji m.in.:

W celu zwiększenia efektywności działań podjęto współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Gorlicach. Obejmowała ona m.in.:

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dominikowicach,  brali udział w zajęciach aktywizacyjnych Ochotniczego Hufca Pracy pt.: „Jak szukać pracy?” i „Kariera a niepełnosprawność".

Zdobytą wiedzę udało się przełożyć na sferę praktyczną, uczestnicy wystąpili w scenkach symulacyjnych na temat sposobów poszukiwania pracy i barier komunikacyjnych.

W poniższej galerii znajdują się zdjęcia przedstawiające miejsca pracy, odwiedzone przez podopiecznych WTZ.

Po kliknięciu myszką w miniaturkę zdjęcia ulegnie ono powiększeniu. 

 

Poniżej znajduje się link, poprzez wciśnięcie którego można się przenieść na początek artykułu.

POWRÓT

Odsłony: 1943