Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Zdrowotnych

6 września weszły w życie przepisy tworzące Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych,zapewniający szybką, pozasądową ścieżkę rekompensat dla osób, które podczas pobytu w szpitalu doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim.


Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw
Pacjenta https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych.

Odsłony: 99